Titulli Publikuar më Veprime
Seanca gjyqësore gjyqtarja e apelit Tiranë Elona Toro 07.04.2022
Çështje penale per gjykim te gjyqtarit Ilir Toska 29.03.2022
Çështje penale gjykata e Apelit gjyqtare A.Ahmeti 01.03.2022
Çështje penale gjykata e Apelit gjyqtare Edlira Petri etj 01.03.2022
Çështje penale gjykata e Apelit gjyqtare Elbana Lluri 01.03.2022
Çështje penale gjykata e Apelit gjyqtare Valdete Hoxha 01.03.2022
Gjykata e Apelit kalendar seancash gjyqesore 09.04.2021