Title Published on Actions
Seanca gjyqësore gjyqtarja e apelit Tiranë Elona Toro 07/04/2022
Çështje penale per gjykim te gjyqtarit Ilir Toska 29/03/2022
Çështje penale gjykata e Apelit gjyqtare A.Ahmeti 01/03/2022
Çështje penale gjykata e Apelit gjyqtare Edlira Petri etj 01/03/2022
Çështje penale gjykata e Apelit gjyqtare Elbana Lluri 01/03/2022
Çështje penale gjykata e Apelit gjyqtare Valdete Hoxha 01/03/2022
Gjykata e Apelit kalendar seancash gjyqesore 09/04/2021