GJYKATA E POSAÇME E APELIT PËR KORRUPSIONIN DHE KRIMIN E ORGANIZUAR 


Mirësevini në faqen zyrtare të Gjykatës së Posaçme të Apelit për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar.
 
Gjykata e Posaçme e Apelit për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar vendos në shërbimin tuaj këtë faqe zyrtare, e cila është krijuar për të siguruar një proces sa më transparent dhe një akses të gjerë të publikut, ku çdokush mund të informohet në mënyrë të vazhdueshme mbi veprimtarinë e saj gjyqësore dhe administrative.
Kjo faqe hapet ne kuadrin e përmirësimit të shërbimit administrativ dhe procedural në Gjykatë, si dhe në kuadrin e informimit të qytetarëve me veprimtarinë e Gjykatës.