Koordinatori për të drejtën e informimit për Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Kurbin:
Medi Gazi
Gjykata e Rrethit Gjyqesor Kurbin
Adresa:
Lagja nr 4
Laç
Tel: 0035553224186
Fax:0035553224411
E-mail:Medi.Gazi@gjykata.gov.al