Si të komunikojmë me Gjykatën e Posaçme të Apelit për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar?

 

Gjykata e Posaçme e Apelit për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar jep informacion për publikun nëpërmjet:

 

  • Administratës Gjyqësore, e cila nëpërmjet nëpunësve të sekretarisë gjyqësore dhe arkivit, informon personat e interesuar.

 

  • Kryesekretaria

 

  • E-mail: kryesekretaria.gjpakko@gjykata.gov.al

 

  • Orari: E Hënë - E Premte 08:00 – 16.00

 

  • Nëpunësit për Marrëdhëniet me Publikun dhe Median, i cili vepron dhe si Koordinator për të Drejtën e Informimit sipas përcaktimeve të ligjit nr. 119/2014 "Për të Drejtën e Informimit". 

 

  • Enida DEMIRAJ

 

  • E-mail: enida.demiraj@gjykata.gov.al

 

  • Tel: +355697230447

 

 

Personat e interesuar, për më tepër mund ti drejtohen Gjykatës së Posaçme të Apelit për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar 

Adresa: Rruga "Jordan Misja"

Tiranë