Si të komunikojmë me Gjykatën e Posaçme të Apelit për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar?

 

Gjykata e Posaçme të Apelit për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar jep informacion për publikun nëpërmjet:

 

  • Administratës Gjyqësore, e cila nëpërmjet nëpunësve të sekretarisë gjyqësore dhe arkivit, informon personat e interesuar mbi statusin e dosjes gjyqësore.

 

  • Afishimit të listave të gjyqeve.

 

  •  Sektorit të Marrëdhënieve me Publikut dhe Median. Media e shkruar dhe audiovizuale duhet të kontaktojë me këtë sektor për ushtrimin e veprimtarisë së saj në ambientet e Gjykatës së Posaçme të Apelit për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar.

 

  • Koordinatori: Enida DEMIRAJ

 

  • E-mail: enida.demiraj@gjykata.gov.al

 

  • Tel: +355697230447

 

  • Orari: E Hënë - E Premte 08:00 – 16.00

 

Personat e interesuar, për më tepër mund ti drejtohen Gjykatës së Posaçme të Apelit për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar 

Adresa: Rruga "Jordan Misja"

Tiranë

 

Web page: http://gjykata.gov.al/gjykata-e-posacme-e-apelit-per-korrupsionin-dhe-krimin-e-organizuar/gjykata-e-posacme-e-apelit-per-korrupsionin-dhe-krimin-e-organizuar/

Tel:04 2234070