Title Published on Actions
Shpallje Ankandi pale kreditore per shitje sendi te paluajtshem. Nr.500 Prot 25/04/2023
Fletepalosje per zyrat e sherbimit KËRKESAT QË MUND TË PARAQITEN NËPËRMJET 24/04/2023
Fletepalosje per Gjykaten e Shkalles se Pare Korce. 24/04/2023
Shpallje Ankandi I-rë Per shitje sendi te Paluajtshem e n me Nr. 033715-3 04/04/2023
Shpallje Ankandi I-rë Per shitje sendi te Paluajtshem e Nr. 103017-3 Prot, 04/04/2023
Shpallje Ankandi I-rë Per shitje sendi te Paluajtshem Nr 489120-3 Prot 31/03/2023
Kreditor OTP Bank -Debitor Armandi Mulla dhe Arsilda Mulla Kthim shume. 30/03/2023
Drejtuar l-Zvra e Gjendjes Civile Bashkia-Pogradec Shpallje te Sekuestro Konservative Nr 52 29/03/2023
Shpallje Ankandi pale kreditore te trete per shitje sendi te paluajtshem 29/03/2023
Vendim për shpalljen e ankandit të dytë të pasurisë së paluajtshme.pdf 21/03/2023