Mirsevini ne Gjykaten e Rrethit Gjyqesor Pogradec!
    Trupa gjyqesore dhe administrata e gjykates ushtrojne aktivitetin e tyre ne funksion te zbatimit te ligjit dhe mbrojtjes se parimeve kushtetuese te Republikes se Shqiperise, me korektesi dhe transparence te plote.
    Tashmë, aktiviteti i gjyketes realizohet në godinën e re e cila është e të gjitha standarteve të kohes. Ju do të gjeni këtu te gjithë mjedisin dhe infrastrukturen e duhur per kryerjen sa më mirë të gjithë seancave gjyqësore dhe shërbimeve të tjera që ofron institucioni.

   Gjithashtu, që nga data 19 nëntor 2012 të gjitha seancat regjistrohen në mënyrë digitale ne sistemin audio. Gjykata e Pogradecit është një ndër gjykatat e para të Shqipërisë qe e realizon me sukses këtë aplikim të rëndësishëm, i cili është mbështëtur plotësisht nga Ambasada e Shteteve të Bashkuara të Amerikës.

 

Kontakt Tel: 083222772

email: gjykatapogradec@gmail.com