Title Published on Actions
Shpallje vend i lire ne pozicionin " Arkivist/e ", ne Gjykaten shkalla e pare Puke 09/12/2022
Shpallje vend i lire pune per Sekretar/e gjyqesor Gjykata e Rrethit Gjyqesor Fier 01/12/2022
Shpallje vend i lire ne pozicionin " Arkivist/e ", ne Gjykaten shkalla e pare Durres 17/11/2022
Njoftim paraprak per sekretare gjyqesore Gjykata e Rrethit Gjyqesor Kukes 14/11/2022
Njoftim fituesi per sekretare gjyqesore Gjykata e Rrethit Gjyqesor Lezhe 17/10/2022
Vendim nr. 20 date 11.10.2022, i Kesh.Gjykates Kurbin,emerim paraprak,per sekretare gjyqesore 13/10/2022
Shpallje vend i lire pune per IT/Mardhenien me publikun Gjykata shk. pare Korçe 07/10/2022
Vendim nr. 19 date 03.10.2022 i Keshillit te Gjykates Kurbin per sekretar/e gjyqesore 07/10/2022
Njoftim per rezultatet perfundimtare te kandidateve per sekretar/e gjyqesore ne Gjykaten Kurbin 07/10/2022
Njoftim per rezultatet e fituesve per tre sekretar/e gjyqesore ne Gjykaten SPAK 29/09/2022