Titulli Publikuar më Veprime
Shpallje publike nga Kryesekretaria Fier date 27.05.2024 pjesa e trete 27.05.2024
Shpallje publike nga Kryesekretaria Fier date 27.05.2024 pjesa e trete
Shpallje publike nga Kryesekretaria Fier date 27.05.2024 pjesa e dyte 27.05.2024
Shpallje publike nga Kryesekretaria Fier date 27.05.2024 pjesa e dyte
Shpallje publike nga Kryesekretaria Fier date 27.05.2024 pjesa e pare 27.05.2024
Shpallje publike nga Kryesekretaria Fier date 27.05.2024 pjesa e pare
Shpallje publike nga Gjykata Fier date 24.05.2024 24.05.2024
Shpallje publike nga Gjykata Fier date 24.05.2024
Shpallje publike nga Gjykata Fier date 23.05.2024 23.05.2024
Shpallje publike nga Gjykata Fier date 23.05.2024
Shpallje publike nga Gjykata Fier date 22.05.2024 22.05.2024
Shpallje publike nga Gjykata Fier date 22.05.2024
Shpallje publike nga Kryesekretaria Fier per palen e paditur Almarin Bufazi. 22.05.2024
Shpallje publike nga Kryesekretaria Fier per palen e paditur Almarin Bufazi.
Shpallje publike nga Gjykata Fier date 21.05.2024 21.05.2024
Shpallje publike nga Gjykata Fier date 21.05.2024
Shpallje publike nga Gjykata Fier date 20.05.2024 20.05.2024
Shpallje publike nga Gjykata Fier date 20.05.2024
Shpallje publike nga Kryesekretaria Fier date 20.05.2024 20.05.2024
Shpallje publike nga Kryesekretaria Fier date 20.05.2024