Title Published on Actions
Mbledhje e Keshillit te Gjykates Fier dt.05.05.2022 09/05/2022
Mbledhja e Keshillit date 24.01.2022 24/01/2022
Mbledhja e Keshillit te Gjykates date 20.01.2022 24/01/2022
Procesverbal i Mbledhjes date 06.12.2021 09/12/2021
Procesverbal i Mbledhjes se Keshillit, date 04.11.2021 09/11/2021
Procesverbal i Mbledhjes se Keshillit te Gjykates, date 02.11.2021 03/11/2021
Mbledhja e Keshillit te Gjykates date 18.10.2021 19/10/2021
Deklaratë e Këshillit të Lartë Gjyqësor e datës 14.10.2021 15/10/2021
Mbledhja e keshillit date 12.10.2021 12/10/2021
Mbledhja e keshillit te Gjykates date 23 shtator 2021 28/09/2021