Title Published on Actions
Programi i Transparences 27/09/2017
Analiza Vjetore 10/01/2018
Lista e eksperteve per Gjykaten e Rrethit Gjyqesor Fier 24/04/2019
Plani-Strategjik-i-Komunikimit-të-Sistemit-Gjyqësor 14/12/2020
Rregullore-për-komunikimin-e-KLGJ-me-Median 14/12/2020
Regjistri i Kërkesave dhe Përgjigjeve për Periudhën: 01 Janar 2022 – 31 Dhjetor 2022 11/01/2023
Lista me te dhenat e rendities se kreditoreve per ekzekutimin e vendimeve gjyqesore 06/02/2023
2023 -Regjistri i kerkesave dhe i pergjigjeve i Gjykates Fier 03/04/2023
Regjistri i Kërkesave dhe Përgjigjeve për Periudhën: 01 Janar 2023 – 30 Qershor 2023 06/07/2023