Kontaktoni Kancelarin e gjykatës në email: ledio.sulkuqi@gjykata.gov.al ; Tel: 054 25 29 55

 

 

 

 

Location (Vendndodhja)