Kontaktoni Specialisten për Marrëdhëniet me Publikun në email

 

manjola.kume@gjykata.gov.al

 

 

Çdo kërkesë me email, duhet të shoqërohet me foto të kartës së identitetit të kërkuesit.

 

 

 

 

 

Location (Vendndodhja)