Titulli Publikuar më Veprime
Lista me te dhenat e renditjes se kreditoreve per ekzekutimin e vendimeve gjyqesore per vitin 2024 17.05.2024
STATISTIKA 3 MUJORI I 2024 08.05.2024
Analiza vjetore per vitin 2023 29.03.2024
Statistika vjetore 2023 per Gjykatën e Shkallës së Parë të Juridiksionit të Përgjithshëm Berat. 30.01.2024
Statistikat periodike te 3- mujorit të IV 2023-Gjykata -Berat 30.01.2024
Statistika e v.2023 për matjen dhe monitorimin e produktivitetit dhe efiçences së Gjykatës Berat 26.01.2024
Regjistri i parashikimit te prokurimit publik, 2023 07.12.2023
Rgjistri i realizimeve te Prokurimit Publik 2022 07.12.2023
Raporti i Shpenzimeve 2022 07.12.2023
Situacioni permbledhes i shpenzimeve 2022 07.12.2023