Title Published on Actions
BULETINI INFORMATIV PERIODIK I KLGJ janar - mars 2021. 28/04/2021
Vendimi 192 date 24.11.2020 24/11/2020
Vendim per marjen e masave ne lidhje me Covid-19 11/11/2020
VENDIM PER RIFILLIMIN E PUNES 22/10/2020
PEZULLIMIN E VEPRIMTARISË DHE SHËRBIMEVE GJYQËSORE 15/10/2020
Njoftim per vende te lira pune Punonjes Sigurie 12/10/2020
Njoftim per vende te lira pune Nepunes gjyqesor/Fftues 12/10/2020
PËR PEZULLIMIN E VEPRIMTARISË DHE SHËRBIMEVE GJYQËSORE 11/03/2020
NJOFTIM PER VENDE TE LIRE PUNE SEKRETARE GJYQESORE 24/02/2020
NJOFTIM PER VENDE TE LIRA PUNE 27/11/2019