Titulli Publikuar më Veprime
SHPALLJE PËR CAKTIMIN E DATËS DHE ORËS PËR SEANCËN GJYQËSORE - SUBJEKT RAUL ZENUNAJ ETJ. 01.03.2024
SHPALLJE PËR EFEKT TË NJOFTIMIT TË REKURSEVE R-25, R-31, R-34, R-39, R-43 22.02.2024
SHPALLJE PËR EFEKT TË NJOFTIMIT TË DATËS DHE ORËS SË SEANCËS GJYQËSORE - VIKTIMA DURIM RAMAZANI 20.02.2024
SHPALLJE PËR CAKTIMIN E DATËS DHE ORËS PËR SEANCËN GJYQËSORE - SUBJEKT ORGES JAHELEZI ETJ. 13.02.2024
SHPALLJE PËR CAKTIMIN E DATËS DHE ORËS PËR SEANCËN GJYQËSORE - ANKUES A.KAÇORRI ETJ. 08.02.2024
SHPALLJE PËR EFEKT TË NJOFTIMIT TË REKURSEVE R-19, R-20, R-23, R-24, R-27, R-29, R-37 02.02.2024
SHPALLJE PËR EFEKT TË NJOFTIMIT TË REKURSIT R-26, DATË 22.01.2024 31.01.2024
SHPALLJE PËR EFEKT TË NJOFTIMIT TË VENDIMIT NR. 163, DATË 24.11.2023 TË GJPAKKO DHE REKURSIT R-16 31.01.2024
SHPALLJE PËR EFEKT TË NJOFTIMIT TË VENDIMIT NR. 85, DATË 05.06.2023 TË GJPAKKO DHE REKURSIT R-195 25.01.2024
SHPALLJE PËR CAKTIMIN E DATËS DHE ORËS PËR SEANCËN GJYQËSORE - ANKUES ARBEN KAÇORRI ETJ. 22.01.2024