Titulli Publikuar më Veprime
SHPALLJE PER NJOFTIMIN E VENDIMIT TE PERSONIT TE TRETE SHOQERIA "TRI-AL" SHPK 10.10.2022
SHPALLJE PER NJOFTIMIN E REKURSEVE R-143, R-144 TE PERSONIT TE TRETE SHOQERIA "TRI-AL" SHPK 10.10.2022
SHPALLJE PER NJOFTIMIN E REKURSIT , VIKTIMES SE VEPRES PENALE MARIKA GJINI 25.07.2022
SHPALLJE PER NJOFTIMIN E VENDIMIT , VIKTIMES SE VEPRES PENALE MARIKA GJINI 25.07.2022
SHPALLJE PER NJOFTIMIN E REKURSIT , VIKTIMES SE VEPRES PENALE FREDERIK ILIAZ KALERNI 25.07.2022
SHPALLJE PER NJOFTIMIN E VENDIMIT , VIKTIMES SE VEPRES PENALE FREDERIK ILIAZ KALERNI 25.07.2022
SHPALLJE PER NJOFTIMIN E REKURSIT , VIKTIMES SE VEPRES PENALE ARDIAN VELMISHI 25.07.2022
SHPALLJE PER NJOFTIMIN E VENDIMIT , VIKTIMES SE VEPRES PENALE ARDIAN VELMISHI 25.07.2022
SHPALLJE PER NJOFTIMIN E REKURSIT , VIKTIMES SE VEPRES PENALE KRISTIANA ALIAJ 22.06.2022
SHPALLJE PER NJOFTIMIN E VENDIMIT , VIKTIMES SE VEPRES PENALE KRISTIANA ALIAJ 22.06.2022