Titulli Publikuar më Veprime
Njoftim per Shpallje Fituesi per pozicionin "seksetare gjyqesor" 05.12.2022
Njoftimin mbi rezultatet e verifikimit paraprak nepermjet procedures se levizjes paralele 21.11.2022
Shpallje njoftim vendi vakant sek.gjyqesor 26.10.2022 27.10.2022
NJOFTIM FITUESI PER 2 POZICIONET- SPECIALIST IT DHE MARREDHENIEVE ME PUBLIKUN E MEDIAT 06.05.2021
NJOFTIM PER SHPALLJE FITUESI 29.04.2021
Njoftim mbi rezultatet e verifikimeve paraprake per pranimin e sherbimit civil 24.04.2021
Njoftim mbi rezultatet e verifikimit paraprak nepermjet procedures paralele. 20.04.2021
Njoftim mbi rezultatet e verifikimit paraprak nepermjet procedures paralele, ne sherbimit civil gjyqesor te kategorise ekzekutive.
Njoftim mbi rezultatet e verifikimit paraprak për pranimin ne sherbimin civil 14.04.2021
SHPALLJE VENDI VAKANT MARREDHENIE ME PUBLIKUN DHE MEDIAT 01.04.2021
NJOFTIM PËR SHPALLJE KONKURIMI PËR VEND TË LIRË PUNE PER SEKRETARE GJYQESORE. DATE 01/04/2021 01.04.2021