Titulli Publikuar më Veprime
LISTE URDHER MBROJTJE 14.12.2022 - GJYQTARE E.PETRI. 07.12.2022
Ceshtje civile dt.12.12.2022 - Gjyqtare O.Naqellari 07.12.2022
Ceshtje civile dt.07.12.2022 - Gjyqtare O.Naqellari 07.12.2022
Liste e planifikuar per dt 22.12.2022 - Gjyqtare M.Dervishi 07.12.2022
Liste masash sigurimi 13.12.2022 - Gjyqtar G.Shala 07.12.2022
Ceshtje dt. 20 dhjetor - Gjyqtare O.Naqellari 05.12.2022
Lista civile janar 2023 - Gjyqtare V.Hoxha 05.12.2022
Lista penale janar 2023 - Gjyqtare V.Hoxha 05.12.2022
Lista e ceshtjeve civile per muajin Dhjetor 2022 te Gjyqtar Fatri Islamaj 02.12.2022
LISTA CIVILE Nr.2 Dhjetor -Gjyqtare M.Dervishi 02.12.2022