Title Published on Actions
1. Njoftim për çështje penale 24.11.2023 24/11/2023
1. Njoftim për çështje penale datë 20.11.2023 21/11/2023
Njoftim per ceshtje penale date 17.11.2023 17/11/2023
Njoftim për çështje penale datë 20.10.2023 20/10/2023
1. Njoftim për çështje penale datë 19.10.2023 20/10/2023
1. Njoftim për çështje penale datë 16.10.2023 18/10/2023
2. Njoftim për çështje penale datë 16.10.2023 18/10/2023
1. Njoftim për çështje penale datë 14.10.2023 16/10/2023
1. Njoftim për çështje penale datë 12.10.2023 12/10/2023
1. Njoftim për çështje penale datë 11.10.2023 11/10/2023