Title Published on Actions
2. Njoftim per ceshtje penale(Mase sigurimi) dt20.05.2024 20/05/2024
1. Njoftim për çështje penale (masë sigurimi) datë 20.05.2024 20/05/2024
1. Njoftim per ceshtjen penale ( mase sigurimi) date 17.05.2024 17/05/2024
1. Njoftim për çështje penale (masë sigurimi) 17/05/2024
1. Njoftime për çështje penale date 30.04.2024 30/04/2024
1. Njoftim për çështje penale date 26/04/2024 26/04/2024
1. Njoftim per ceshtje penale 24/04/2024
1- Njoftim për çështje penale 18/04/2024
1.Njoftim për Media 15/04/2024
1.Njoftim për Media 12/04/2024