Titulli Publikuar më Veprime
SHPALLJE PUBLIKE-MARINELA ABEDINI 21.07.2023
SHPALLJE PUBLIKE-KSANTHIPI GURGURA 21.07.2023
SHPALLJE ANKANDI -ZYRA E PERMBARIMIT PRIVAT TDR GROUP 21.07.2023
shpallje publike-DENADA MOCKA 21.07.2023
SHPALLJE PUBLIKE-KARINA SELEZNJOVA 21.07.2023
SHPALLJE PUBLIKE-IJERAJ DERVISHAJ 20.07.2023
SHPALLJE PUBLIKE-ADEM NELAJ 20.07.2023
SHPALLJE PUBLIKE-BESIM NELAJ 20.07.2023
SHPALLJE PUBLIKE-DRITA NELAJ 20.07.2023
SHPALLJE ANKANDI-ZYRA E PERMBARUESIT GJQESOR BESNIK DOKUSHI 19.07.2023