Titulli Publikuar më Veprime
Njoftim mbi transferimin e ambjenteve të Gjykatës Administrative së Shkallës së Parë Durrës 23.09.2022
Njoftim mbi transferimin e ambjenteve të Gjykatës Administrative së Shkallës së Parë Durrës pranë Gjykatës së Apelit Durrës .
SHPALLJE PUBLIKE - ZYRA PERMBARIMORE AB SHPK 16.12.2020
SHPALLJE PUBLIKE - ZYRA PERMBARIMORE PRIVATE PRESTIGE 16.12.2020
SHPALLJE PUBLIKE - GENTIAN SHEFQET ISAJ 16.12.2020
SHPALLJE PUBLIKE - NXHIKO BERDAJ 15.12.2020
SHPALLJE PUBLIKE - MARSELA SHEMOLLARI 15.12.2020
SHPALLJE PUBLIKE - YLLKA LIÇAJ 15.12.2020
SHPALLJE PUBLIKE - DIMITRI LUTAJ 15.12.2020
SHPALLJE PUBLIKE - HAXHI HAXHIRAJ 15.12.2020
SHPALLJE PUBLIKE - ANDREA HAXHIRAJ 15.12.2020