Titulli Publikuar më Veprime
Deklarate per shtyp KLGJ dt. 16.11.2021 16.11.2021
Deklarate per shtyp KLGJ dt. 16.11.2021
Deklarate e KLGJ per Mediat, dt. 14.10.2021 14.10.2021
Deklarate e KLGJ per Mediat, dt. 14.10.2021
Deklaratë Këshilli i Lartë Gjyqësor 10.06.2021 10.06.2021
Deklaratë Këshilli i Lartë Gjyqësor 10.06.2021
Këshilli i Lartë Gjyqësor, në bashkëpunim me Gjyqtarët për Mediat dhe Nëpunësit Civilë Gjyqësorë 07.05.2021
http://klgj.al/keshilli-i-larte-gjyqesor-ne-bashkepunim-me-gjyqtaret-per-mediat-dhe-nepunesit-civile-gjyqesore-per-marredheniet-me-publikun-dhe-median-ne-gjykata-ne-datat-21-prill-dhe-6-maj-zhvilluan-dy-takime-ne/