Titulli Publikuar më Veprime
Njoftimin për rezultatet e verfikimit paraprak per levizje paralele (sekretar/e gjyqesor/e) 07.12.2022
Njoftimin për rezultatet e verfikimit paraprak per levizje paralele ne kategorine ekzekutive (sekretar/e gjyqesor/e)
Njoftim per Specialist IT dhe punonjes i mardhenieve me publikun dhe median. 16.11.2022
Njoftim mbi levizjen paralele ne kategorine ekzekutive pozicioni Specialist IT dhe punonjes i mardhenieve me publikun dhe median.
Shpallje per sekretare gjyqesore 16.11.2022
Shpallje per levizje paralele dhe pranim ne sherbimin civil gjyqesore ne kategorine ekzekutive (sekretare gjyqesore)
njoftim Specialist IT dhe punonjes i mardhenieve me publikun dhe median. 28.10.2022
njoftim mbi levizjen paralele ne kategorine ekzekutive pozicioni Specialist IT dhe punonjes i mardhenieve me publikun dhe median.
Njoftim për shpalljen e fituesit dhe emerimin e nenpunesit civil gjyqesor Sekretare Gjyqesore 20.10.2022
Njoftim për shpalljen e fituesit dhe emerimin e nenpunesit civil gjyqesor ne pozicionin Sekretare Gjyqesore
Njoftim për shpalljen e fituesit dhe emerimin e nenpunesit civil gjyqesor Kryesekretare 20.10.2022
Njoftim për shpalljen e fituesit dhe emerimin e nenpunesit civil gjyqesor ne pozicionin Kryesekretare
Njoftim mbi përfundimin e proçedurës së lëvizjes paralele për “Sekretar Gjyqësor” 14.10.2022
Njoftim mbi përfundimin e proçedurës së lëvizjes paralele për pozicionin e punës në kategorinë ekzistuese “Sekretar Gjyqësor”, kategoria IV-a.
Njoftim mbi rezultatet e verifikimit paraprak për Ekonomist/e 07.10.2022
Njoftim mbi rezultatet e verifikimit paraprak për lëvizjen paralele në kategorinë ekzekutive për një vënd vakant në pozicionin Ekonomist/e
njoftim mbi rezultatin e pranimit ne sherbimin civile gjyqesor “Sekretar gjyqesor” . 07.10.2022
njoftim mbi rezultatin e pranimit ne sherbimin civile gjyqesor ne kategorine ekzekutive pozicioni “Sekretar gjyqesor” .
Njoftim mbi rezultatet e verifikimit paraprak për l Sekretar/e Gjyqësor 07.10.2022
Njoftim mbi rezultatet e verifikimit paraprak për lëvizjen paralele në kategorinë ekzekutive Sekretar/e Gjyqësor ne Gjykatën e Posaçme të Apelit për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar