Titulli Publikuar më Veprime
Përfundim verifikimit paraprak, per pozicionin "Sekretar/e gjyqesor", prane Gjykates Vlore 28.09.2023
Përfundim i proçedurës ne lidhje me verifikimin paraprak, per pozicionin "Sekretar/e gjyqesor", prane Gjykates se Shkalles se Pare te Juridiksionit te Pergjithshem Vlore
Mbyllje procedure per levizje paralele pozicioni "Specialist Protokolli" , prane Gjykates Vlore 28.09.2023
Mbyllje procedure per levizje paralele pozicioni "Specialist Protokolli" , prane Gjykates se Shkalles se Pare te Juridiksionit te Pergjithshem Vlore
Mbyllje procedure per levizje paralele pozicioni "Specialist Prokurimesh" , prane Gjykates Vlore 28.09.2023
Mbyllje procedure per levizje paralele pozicioni "Specialist Prokurimesh" , prane Gjykates se Shkalles se Pare te Juridiksionit te Pergjithshem Vlore
Gj Vlore - Njoftim mbi përfundimin e proçedurës së lëvizjes paralele - Specialist Protokolli 20.09.2023
Gj Vlore -Njoftim mbi përfundimin e proçedurës së lëvizjes paralele - Specialist Protokolli
Gj Vlore - mbi përfundimin e proçedurës së lëvizjes paralele - Sekretar Gjyqesor 20.09.2023
Gj Vlore - mbi përfundimin e proçedurës së lëvizjes paralele - Sekretar Gjyqesor
Gj Vlore - mbi përfundimin e proçedurës së lëvizjes paralele - Specialist Prokurimi 20.09.2023
Gj Vlore - mbi përfundimin e proçedurës së lëvizjes paralele - Specialist Prokurimi
Shpallje për 1 (nje) vende vakant për pozicionin “Specialist Protokolli” - Gjykata Vlorë 06.09.2023
Shpallje për 1 (nje) vende vakant për pozicionin “Specialist Protokolli” - Gjykata Vlorë
Shpallje për 1 (nje) vende vakant për pozicionin “Specialist Prokurimi” - Gjykata Vlorë 06.09.2023
Shpallje për 1 (nje) vende vakant për pozicionin “Specialist Prokurimi” - Gjykata Vlorë
Shpallje për 1 (nje) vende vakant për pozicionin “sekretar gjyqesor” - Gjykata Vlorë 06.09.2023
Shpallje për 1 (nje) vende vakant për pozicionin “sekretar gjyqesor” - Gjykata Vlorë
Shpallje për 1 (nje) vende vakant për pozicionin “Specialist IT” - Gjykata Fier 06.09.2023
Shpallje për 1 (nje) vende vakant për pozicionin “Specialist IT” - Gjykata Fier