Si të kërkoni informacion në InfoPoint të instaluar në Gjykatë për seancat e planifikuara, shortin dhe informacion mbi çështjen:

Klikoni këtu per video shembull
Video informuese për publikun për aplikim online

Klikoni këtu për video