Titulli Publikuar më Veprime
Mbledhja e Këshillit të Gjykatës dt.01.09.2022 02.09.2022
Mbledhja e Këshillit të Gjykatës nr 8398 prot, dt.01.09.2022 për përfundimin e caktimit në funksionin e Kancelares të Znj. Blerina Brahimi.
Mbledhja e Keshillit te Gjykates, Nr170 Prot, Dt.1805.2022 25.05.2022
Mbledhja e Keshillit te Gjykates, Nr170 Prot, Dt.1805.2022
Mbledhja e Keshillit te Gjykates, Nr171 Prot, Dt.1805.2022 25.05.2022
Mbledhja e Keshillit te Gjykates, Nr171 Prot, Dt.1805.2022
Vendim i Këshillit të Gjykatës nr. 98 prot., datë 01.04.2022. 05.04.2022
Vendim i Keshillit te Gjykates nr. 329, date 23.09.2021. 11.10.2021
Vendim i Keshillit te Gjykates nr. 331, date 23.09.2021. 11.10.2021
Vendim i Keshillit te Gjykates nr. 330, date 23.09.2021. 11.10.2021
Vendim i Keshillit te Gjykates nr. 254, date 27.07.2021. 15.09.2021
Vendim i Keshillit te Gjykates, nr. 253 prot., date 27.07.2021 15.09.2021
Vendim per thirrjen e mbledhjes se Keshillit - Dt. 29.06.2021 25.06.2021