Titulli Publikuar më Veprime
Shpalle Sajmir Ismajlisufaj Deklarat Mbrojtje 24.11.2022
Shpallje Gjykata per Soledad Minguel Angel Acevedo pajtim 24.11.2022
Per pezullimin e pjeseshem te veprimtarise dhe sherbimeve gjyqesore.