Koordinatori për të Drejtën e Informimit

  1. Hektor Mula

Të dhënat e kontaktit:

Email: hektor.mula@gjykata.gov.al

Tel/Fax: 0213 22290

Adresa: Gjykata e Rrethit Gjyqësor Tropojë
             Lagjja "Partizani"
             Bashkia Tropojë, Shqipëri

Orari: E Hënë – e Premte, ora 08:00 – 16 :00