Titulli Publikuar më Veprime
REPUBLIKA E SHQIPËRISË KËSHILLI I LARTË GJYQËSOR DEKLARATË 11.06.2021
Shpallje data 17.03.2021 26.03.2021
Shpallje data 17.03.2021 26.03.2021
Shpallje data 16.03.2021 26.03.2021
NJoftim 26.03.2021
Njoftim, Ne zbatim te vendimit 622/2020 te Klgj udhezimit nr 83/2021 te Klgj , orientimeve sqaruese të dhënë nga strukturat perkatese te burimeve njerezore te Klgj , njoftimi per shpallje te procedures ngritje ne detyre pezullohet, deri ne mbledhjen e keshillit te gjykates per te marre vendim mbi llojin e procedures qe do te aplikohet po nepermjet shpalljes ne faqen e gjykates, te klgj dhe te te gjitha gjykatave.