ORGANIKA   E  PUNONJËSVE    TË GJYKATËS  SË  RRETHIT  GJYQËSOR TROPOJË

   
           

 

 

 

 

 

 

Nr

Emri    Mbiemri

Funksioni i punës

Adresa e postës elektronike (email)

 

 

 

 

 

 

1

Dritan Seci

Kryetar gjykate

dritan.seci@gjykata.gov.al

 

 

2

Sami Ujkashi

Gjyqtar

sami.ujkashi@gjykata.gov.al

 

 

3

Erjon Çela

Gjyqtar

erjon.çela@gjykata.gov.al

 

 

4

Shkelzen Mulosmani

Kancelar

shkelzen.mulosmani@gjykata.gov.al

 

 

5

Xhevahire Elezaj

K/ Degës Buxhetit

xhevahire.elezaj@gjykata.gov.al

 

 

6

Teuta Ponari

Sekretare

teuta.memia@gjykata.gov.al

 

 

7

Erblina Dardha

Sekretare

erblina.dardha@gjykata.gov.al

 

 

8

Pranvera Vatoci

Sekretare

pranvera.vatoci@gjykata.gov.al

 

 

9

Albana Bicprendi-Bardhi

Sekretare

albana.bicprendi@gjykata.gov.al

 

 

10

Hektor Mula

Specialist   IT

hektor.mula@gjykata.gov.al

 

 

11

Drita Muhametaj

Arshiviste

 

 

 

12

Skender Doçi

Nëpunës gjyqësor

skender.doci@gjykata.gov.al

 

 

13

Imer Hoxha

Punonjës sigurie

 

 

 

14

Agim Çokaj

Shofer

 

 

 

15

Nazmie Memia

Sanitar