Për të pare listën e avokatëve klikoni në linkun e mëposhtëm:

http://www.dhka.org.al/#10112

Lista e avokatëve.

 

 

Emri dhe mbiemri

 

 

Nr. license

 

 

Nr. Telefoni

Ram              MUJA

1744

0697444267

Besnik          DUSHAJ

3309

0682623399

Durim          SELIMAJ

5060

0685136111