Titulli Publikuar më Veprime
Urdher i Brendeshem nr. 5 Mbi hedhjen e shortit Elektronik ne sistemin ICMIS 19.01.2023
UB nr. 5 Mbi hedhjen e shortit Elektronik ne sistemin ICMIS
Fature per arketim 05.08.2022
Fature per arketim
Deklarate e KLGJ 16.11.2021 16.11.2021
Deklarate e KLGJ 16.11.2021
Deklaratë e KLGJ - 10.6.2021 10.06.2021
Deklaratë e KLGJ - 10.6.2021
Regjistri i kerkesave- pergjigjeve viti 2021 07.04.2021
Regjistri i kerkesave- pergjigjeve viti 2021
Regjistri i kerkesave- pergjigjeve viti 2020 11.02.2021
Regjistri i kërkesave- përgjigjeve viti 2020