Titulli Publikuar më Veprime
VENDIM per shpalljen e vendit vakant- kryesekretare date 10.05.2022 10.05.2022
VENDIM per shpalljen e vendit vakant- kryesekretare date 10.05.2022
Vendimi i Keshillit te Gjykates se Grethit Gjyqesor Shkoder Date 22.06.2021 15.07.2021
Vendimi i Keshillit te Gjykates se Grethit Gjyqesor Shkoder Date 22.06.2021 Percaktimin dhe riorganizimin e trupave gjyqesore te Dhomes Penale dhe Dhomës penale Seksioni per te Mitur prane Gjykates se Rrethit Gjyqesor Shkoder.
Vendimi i Keshillit te Gjykates Shkoder per shpalljen e vendeve vakante date 11.05.2021 11.05.2021
Vendimi i Keshillit te Gjykates Shkoder per shpalljen e vendeve vakante date 11.05.2021
Vendimi i Keshillit te Gjykates Shkoder date. 07.04.2021 04.05.2021
Vendimi i Keshillit te Gjykates Shkoder date. 07.04.2021
Vendimi i Keshillit te Gjykates Shkoder date. 24.03.2021 04.05.2021
Vendimi i Keshillit te Gjykates Shkoder date. 24.03.2021