Titulli Publikuar më Veprime
Njoftim mbi rezultatet e verifikimit paraprak per pranimin ne sherbimin civil gjyqesor 23.04.2024
Njoftim mbi rezultatet e verifikimit paraprak per pranimin ne sherbimin civil gjyqesor ne pozicionin Specialist Finance/Buxheti
Njoftim per perfundimin e procedures se levizjes paralele 12.04.2024
Njoftim per shpallje konkurimi per vend te lire pune ne pozicionin Specialist Finance/Buxheti 29.03.2024
Njoftim mbi rezultatet e verifikimit paraprak per pranimin ne sherbimin civil gjyqesor 05.03.2024
Njoftim per shpallje konkurimi per vend te lire pune ne pozicionin Specialist Finance/Buxheti 31.01.2024
Njoftim per shpallje konkurimi per vend te lire pune ne pozicionin Specialist Finance/Buxheti 12.12.2023
Njoftim mbi rezultatet e verifikimit paraprak per pranimin ne sherbimin civil gjyqesor 23.09.2022
Njoftim mbi rezultatet e verifikimit paraprak per pranimin ne sherbimin civil gjyqesor ne pozicionin Arkivist
Njoftim per palen Festim Bregasi 16.09.2022
Njoftim per shpallje konkurimi per vend te lire pune ne pozicionin “Arkivist" 02.09.2022
Njoftim mbi rezultatet e verifikimit paraprak per pranimin ne sherbimin civil gjyqesor 26.07.2022
Njoftim mbi rezultatet e verifikimit paraprak per pranimin ne sherbimin civil gjyqesor ne pozicionin Arkivist