Titulli Publikuar më Veprime
Publikohet kalendari i seancave gjyqesore per periudhen 02.10.2023-06.10.2023 29.09.2023
Publikohet kalendari i seancave gjyqesore per periudhen 25.09.2023 - 29.09.2023 25.09.2023
Publikohet kalendari i seancave gjyqesore per periudhen 18.09.2023-22.09.2023 18.09.2023
kalendari i seancave gjyqesore per periudhen 11.09.2023-15.09.2023 Gjykata Andministrative Lushnje 11.09.2023
Gjyqtare Ina Barjamaj
kalendari i seancave gjyqesore per periudhen 11.09.2023-15.09.2023 Gjykata Andministrative Lushnje 11.09.2023
Gjyqtar Raniz Lala
Publikohet kalendari i seancave gjyqesore per periudhen 11.09.2023-15.09.2023 08.09.2023
Fletepalosje mbi zyrat e sherbimit 01.08.2023
Fletepalosje mbi sherbimet qe ofron gjykata 01.08.2023
Fletepalosje mbi perjashtimin nga tarifat gjyqesore 01.08.2023
Fletepalosje mbindihmen juridike 01.08.2023