Koordinatori për të drejtën e informimit

 

                    Ardit Dauti

 

Email: rrethi.sarande@gjykata.gov.al

           

Adresa: Gjykata e Rrethit Gjyqësor Sarandë,Rruga Onhezmi,Godina 69,Sarande,Shqipëri