Titulli Publikuar më Veprime
Projekt vendim 02.03.2022
Projekt vendim per miratimin e rregjistrit te parashikimeve te prokurimeve publike per vitin 2022.
Njoftim Gjykata e Rrethit Gjyqësor Dibër 08.06.2021
Njoftim mbi vlerësimin përfundimtar në lidhje me pikët e grumbulluara për pozicionin e punës “Kryesekretar/e”, në Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Dibër dhe shpallje fituesi,
Shpallje vendi vakant ne pozicionin Sekretar Gjyqesor, Gjykata e Rrethit Gjyqësor Fier 08.06.2021
Shpallje vendi vakant ne pozicionin Sekretar Gjyqesor, Gjykata e Rrethit Gjyqësor Fier
Shpallje vendi vakant ne pozicionin ekonomist Gjykata e Rrethit Gjyqësor Fier 08.06.2021
Shpallje vendi vakant ne pozicionin ekonomist Gjykata e Rrethit Gjyqësor Fier
Njoftim,Gjykata Administrative e Shkalles se Pare Tirane 08.06.2021
Njoftimie kandidateve te kualifikuar nga K.P dhe planifikimi per daten dhe oren e intervistes me Keshillin e Gjykates, pozicioni Arkivist,Gjykata Administrative e Shkalles se Pare Tirane
Njoftim mbi përfundimin e proçedurës së lëvizjes paralele,Gjykata e Apelit Vlore 08.06.2021
Njoftim mbi përfundimin e proçedurës së lëvizjes paralele,Gjykata e Apelit Vlore
Njoftim mbi rezultatet e provimit me shkrim Gjykata kavaje 08.06.2021
Njoftim mbi rezultatet e provimit me shkrim Gjykata Kavaje
Njoftim Gjyjata e Rethit Gjyqesor Kavaje 28.05.2021
Njoftim lidhur me perfundimin e fazes se pare mbi proceduren e pranimit ne sherbimin civil ne pozicionin " Kryetar i Deges se Buxhetit" ne Gjykaten e rrethit gjyqesor Kavaje
Njoftim mbi rezultatet e verifikimit paraprak pwr levizje paralele,Gjykata Shkoder 27.05.2021
Njoftim mbi rezultatet e verifikimit paraprak pwr levizje paralele pozicioni specialist me marredhenien me publikun,Gjykata e Rrethit Gjyqesor Shkoder
Njoftim mbi rezultatet e verifikimit paraprak pwr levizje paralele ,Gjykata Shkoder 27.05.2021
Njoftim mbi rezultatet e verifikimit paraprak pwr levizje paralele pozicioni arkivist,Gjykata e Rrethit Gjyqesor Shkoder