Titulli Publikuar më Veprime
Njoftim per palen Enivled Aliaj 11.10.2022
Njoftim per palen Enivled Aliaj 11.10.2022
Njoftim per palet Aferdita Papa dhe Fillareti Qerama 11.10.2022
Njoftim per palen Shabane Gavojj etj 08.10.2022
Njoftim per palen Namik Murja 08.10.2022
Njoftim per palen Izmir Tahiri 08.10.2022
Njoftim per palen Ervisa Bezhani 08.10.2022
Njoftim per palen Eglantina Murati 08.10.2022
Deklaratë e KLGJ per Zhvillimin e Mbledhjeve Plenare me Dyer te Mbyllura 14.10.2021
Shpallje publike për njoftimin e të pandehurit Kleanthi Medi Bode 15.01.2021
Shpallje publike për njoftimin e të pandehurit Kleanthi Medi Bode