Titulli Publikuar më Veprime
Vendim i Keshillit te Gjykates mbi pezullimin e procedurave te rekrutimit 25.01.2023
Vendim i Keshillit te Gjykates mbi pezullimin e procedurave te rekrutimit
Njoftim pezullim procedure rekrutimi pozicionin specialist Arkive 06.01.2023
Njoftim pezullim procedure rekrutimi pozicionin specialist Arkive
Njoftim perfundim procedure se levizjes paralele ne pozicionin arkivist 28.12.2022
Njoftim perfundim procedure se levizjes paralele ne pozicionin arkivist
Shpallje per levizje paralele dhe pranim ne sherbimin civil gjyqesore Specialist Arkive 07.12.2022
Shpallje per levizje paralele dhe pranim ne sherbimin civil gjyqesore Specialist Arkive
Njoftim per mbyllje procedure ne pranimin ne sherbimin civil gjyqesore Specialist Arkive 17.11.2022
Njoftim per mbyllje procedure ne pranimin ne sherbimin civil gjyqesore Specialist Arkive
Njoftim Mbyllje procedure Levizje paralele "Specialist Arkive" 01.11.2022
Njoftim Mbyllje procedure Levizje paralele "Specialist Arkive"
Shpallje per levizjen paralele dhe pranimin ne sherbimin civil gjyqesore per (Specilaist Arkive) 17.10.2022
Shpallje per levizjen paralele dhe pranimin ne sherbimin civil gjyqesore per nje vend vakant ne kategorine ekzekutive(Specilaist Arkive)
Shpallje Vendi Vakant prane Gjykates Rrethit Gjyqesore Puke 07.10.2022
Shpallje Vendi Vakant prane Gjykates Rrethit Gjyqesore Puke
Gjykata Rrethit Gjyqesore Puke shpall nje vend vakant ne pozicionin Punonjes Sigurie 25.03.2022
Gjykata Rrethit Gjyqesore Puke shpall nje vend vakant ne pozicionin Punonjes Sigurie
Vendim emerimi paraprak sekretar gjyqesore Gjykata Puke 24.05.2021
Vendim emerimi paraprak sekretar gjyqesore, Gjykata Puke