Titulli Publikuar më Veprime
Njoftim per mbyllje procedure ne pranimin ne sherbimin civil gjyqesore Specialist Arkive 17.11.2022
Njoftim per mbyllje procedure ne pranimin ne sherbimin civil gjyqesore Specialist Arkive
Njoftim Mbyllje procedure Levizje paralele "Specialist Arkive" 01.11.2022
Njoftim Mbyllje procedure Levizje paralele "Specialist Arkive"
Shpallje per levizjen paralele dhe pranimin ne sherbimin civil gjyqesore per (Specilaist Arkive) 17.10.2022
Shpallje per levizjen paralele dhe pranimin ne sherbimin civil gjyqesore per nje vend vakant ne kategorine ekzekutive(Specilaist Arkive)
Shpallje Vendi Vakant prane Gjykates Rrethit Gjyqesore Puke 07.10.2022
Shpallje Vendi Vakant prane Gjykates Rrethit Gjyqesore Puke
Gjykata Rrethit Gjyqesore Puke shpall nje vend vakant ne pozicionin Punonjes Sigurie 25.03.2022
Gjykata Rrethit Gjyqesore Puke shpall nje vend vakant ne pozicionin Punonjes Sigurie
Vendim emerimi paraprak sekretar gjyqesore Gjykata Puke 24.05.2021
Vendim emerimi paraprak sekretar gjyqesore, Gjykata Puke
Njoftim Rezultati perfundimtar sekretar gjyqesore 20.05.2021
Njoftim Rezultati perfundimtar sekretar gjyqesore
Vendim emeirmi paraprak KDeges Buxhetit 05.05.2021
Vendim emeirmi paraprak K/Deges Buxhetit.
Njoftim shpallje kandidate fituese Kdeges Buxhetit Gjykata Puke 29.04.2021
Njoftim shpallje kandidate fituese Kdeges Buxhetit Gjykata Puke
Njoftim Verifikim Paraprak Sekretar gjyqesore Gj.Puke 21.04.2021
Njoftim Verifikim Paraprak Sekretar gjyqesore Gjykata .Puke