Titulli Publikuar më Veprime
Shpallje per seance gjyqesore Ndue Gjoni 07.12.2022
Shpallje per seance gjyqesore Ndue Gjoni
Shpallje per seance gjyqesore Flore Bala 07.12.2022
Shpallje per seance gjyqesore Flore Bala
Shpallje Seance gjyqesore Gritt Budwill 23.11.2022
Shpallje Seance gjyqesore Gritt Budwill
Shpallje seance gjyqesore gjyqesore Rita Arapi 22.11.2022
Shpalljeseance gjyqesoregjyqesore Rita Arapi
Shpallje per seance gjyqesore Rezart Marku 22.11.2022
Shpallje per seance gjyqesore Rezart Marku
Shpallje per sence Flore Bala 14.11.2022
Shpallje per sence Flore Bala
Shpallje Rezart Marku 10.11.2022
Shpallje Rezart Marku
Shpallje per seance gjyqesore Zhelyzka Todorova 09.11.2022
Shpallje per seance gjyqesore Zhelyzka Todorova
Shpallje Flore Bala 24.10.2022
Shpallje Flore Bala
Shpallje Petya Vasileva 24.10.2022
Shpallje Petya Vasileva