Titulli Publikuar më Veprime
Deklaratë e KLGJ - Date 10.6.2021 11.06.2021
Deklaratë e KLGJ - Date 10.6.2021
Buletin Informativ Periodik KLGJ Janar-Mars 2021 29.04.2021
Buletin Informativ Periodik KLGJ Janar-Mars 2021
RREGULLORE PËR KOMUNIKIMIN E KËSHILLIT TË LARTË GJYQËSOR ME MEDIAN 21.12.2020
RREGULLORE PËR KOMUNIKIMIN E KËSHILLIT TË LARTË GJYQËSOR ME MEDIAN
PLANI STRATEGJIK I KOMUNIKIMIT PËR SISTEMIN GJYQËSOR 21.12.2020