REGJISTRI I KËRKESAVE VITI 2020

 

 Numër  

Data e regjistrimit  

 Objekti

Data e kthimit të përgjigjes

Statusi i Kërkesës          Tarifa  
1   30.01.2020               Kërkesë Për Informacion nga D.D                                                                                                                                                                                 06.02.2020   Pranuar    Nuk    Ka 

 

 

   
 2.  12.11.2020             Kerkese per kopje vendimsh gjyqesore.    16.11.2020  Pranuar.  Nuk     ka.
           
           
           
           
           

 

 

REGJISTRI I KËRKESAVE VITI 2016

 

 Numër  

Data e regjistrimit  

 Objekti

Data e kthimit të përgjigjes

Statusi i Kërkesës          Tarifa  
1 02.09.2016   Kopje e plote e listës/organikës së stafit që punon në gjykatën e rrethi gjyqësor Pukë duke përfshira rolin/funksionin e punës,emër,mbiemër,adresën e postës elektronike dhe numrin e telefonit për përdorim zyrtar. 06.09.2016 Pranuar. Nuk Ka 

 

 

   
           
           
           
           
           
           

 

 

 

REGJISTRI I KËRKESAVE VITI 2021