Titulli Publikuar më Veprime
Programi i Transparences
Programi i Transparences Gjykata Rrethit Gjyqesore Puke.
Regjistri i Kerkesave dhe pergjigjeve
Regjistri i Kerkesave dhe Pergjigjeve
Regjistri i Kerkesav dhe pergjigjeve Viti 2022 05.12.2022
Regjistri i Kerkesav dhe pergjigjeve Viti 2022