Kordinatori për të drejtat e informimit i Gjykatës së Rrethit Gjyqesore Pukë eshte Zj. Esma Islami 

email gjykatapuke@gjykata.gov.al

      esma.islami@gjykata.gov.al

 

Adresa: Gjykata e Rrethit Gjyqesore Puke 

Rr. "Ymer Puka" Puke 

 

 

Në linkun e mëposhtëm do të mund të njiheni me: "Planin Strategjik të Komunikimit për Sistemin Gjyqësor” dhe Rregulloren “Për komunikimin e Këshillit të Lartë Gjyqësor me median”.

 

 

 

http://gjykata.gov.al/rrethi-puk%C3%AB/gjykata-e-rrethit-puk%C3%AB/publikime/

 

http://klgj.al/kontakt-media/