Titulli Publikuar më Veprime
Njoftim shpallje kandidate fituese Kdeges Buxhetit Gjykata Puke 29.04.2021
Njoftim shpallje kandidate fituese Kdeges Buxhetit Gjykata Puke
Njoftim Verifikim Paraprak Sekretar gjyqesore Gj.Puke 21.04.2021
Njoftim Verifikim Paraprak Sekretar gjyqesore Gjykata .Puke
Njoftim ngritje ne detyre K/Deges Buxhetit 24.03.2021
Njoftim verifikimi paraprak per proceduren e ngritjes ne detyre per K/Deges Buxhetit.
Informacion ne lidhje me paraqtjen e kerkesave per levizjen paralele. 17.02.2021
Informacion ne lidhje me paraqitjen e kerkesave per pozicionet e punes sekretar gjyqesore dhe K/Deges se Buxhetit per levizjen paralele.