Për një komunikim sa më të shpejtë në lidhje me problematikat tuaja, na ofrohet kjo mundësi komunikimi.

Për çdo paqartësi apo pakënaqësi ju lutem të mos hezitoni të  na informoni pasi kjo do  ndihmonte në punën tonë, për zgjidhjen e problemeve tuaja.

 

 

Gjykata Rrethit Gjyqësorë Pukë

Adresa Rruga “Ymer Puka” Pukë  

 

Kordinator për të drejtën e informimi: Zj. Esma ISLAMI 

email: gjykatapuke@gjykata.gov.al

Tel   021222360