Numri Numri i aktit Regjistri Emri i gjyqtarit Palët Date e regjistrimit Numri i vendimit Data e vendimit Veprime
21001... 38 Civile Themeli Gentian Marku ***** 07.04.2023
23000... 11 Kërkesa Civile Amarilda Sulaj ***** 04.04.2023
21250... 12 Kërkesa Civile Gentian Marku ***** 04.04.2023
21012... 37 Civile Themeli Gentian Marku ***** 16.03.2023
21264... 36 Civile Themeli Amarilda Sulaj ***** 15.03.2023
21250... 35 Civile Themeli Gentian Marku ***** 13.03.2023
21016... 34 Civile Themeli Amarilda Sulaj ***** 06.03.2023 52-2023-88 09.03.2023
21250... 10 Kërkesa Civile Amarilda Sulaj ***** 27.02.2023
10936... 9 Kërkesa Civile Gentian Marku ***** 15.02.2023 52-2023-103 13.04.2023
21250... 33 Civile Themeli Amarilda Sulaj ***** 14.02.2023 52-2023-75 28.02.2023