Title Published on Actions
Vendim Nr 15 Date 20.04.2023 Per perfundimin e mardhenieve te punes 20/04/2023
Lista me te dhenat e kreditoreve per ekzekutimin e vendimeve gjyqesore per vitin 2023 19/04/2023
Material per publikim per Zyrat e Sherbimit. 16/01/2023
Material per publikim per Gjykaten e Apelit. 16/01/2023
Fletepalosje per zyrat e sherbimit- 16/01/2023
Fletepalosje per zyrat e sherbimit 16/01/2023