Titulli Publikuar më Veprime
Vendim Nr 15 Date 20.04.2023 Per perfundimin e mardhenieve te punes 20.04.2023
Lista me te dhenat e kreditoreve per ekzekutimin e vendimeve gjyqesore per vitin 2023 19.04.2023
Material per publikim per Zyrat e Sherbimit. 16.01.2023
Material per publikim per Gjykaten e Apelit. 16.01.2023
Fletepalosje per zyrat e sherbimit- 16.01.2023
Fletepalosje per zyrat e sherbimit 16.01.2023