Titulli Publikuar më Veprime
Gjykata Administrative e Shkalles se pare Shkoder 10.01.2023
Gjykata e Rrethit Gjyqesor Vlore 10.01.2023
Njoftim mbi rezultate e verifikimit paraprak Sekretare Gjyqësore 30.12.2022
Njoftim mbyllje procedure 28.12.2022
Gjykata e rrethit Gjyqesor Vlore Njoftim 27.12.2022
Gjykata e Rrethit Gjyqesor Vlore 27.12.2022
Gjykata e Administrative e Shkalles se Pare Shkoder. 19.12.2022
Njoftim per vend te lire Gjykata e Rrethit Gjyqesor Berat 19.12.2022
Njoftim vend vakant Gjykata Lushnje 15.12.2022
Shpallje Levizje paralele dhe pranim ne sherbimin civil gjyqesore Specialist arkive (2) 12.12.2022