Titulli Publikuar më Veprime
Gjykata e Rrethit Gjyqesor Pogradec -Pranim ne sherbimin civil gjyqesor 21.11.2022
Shpallje lëvizje paralele dhe pranim ARKIVIST (1) 17.11.2022
Njoftim mbi rezultatet e verifikimeve paraprake.Gjykata Përmet. 17.11.2022
NJOFTIM -SEKRETARE GJYQESORE 2022 gjyk adm (2) 16.11.2022
Verifikimi paraprak i kandidateve.Gjykata e Rrethit Gjyqesor Kukes. 11.11.2022
Njoftim mbi rezultatet e verifikimit paraprak Gjykata e Rrethit Gjyqesor Pogradec IT.pdf 1 11.11.2022
Njoftim per mbylljen e procedures levizje ParaleGjykata Përmet. 09.11.2022
SHPALLJE VENDI VAKANT EKONOMIST Gjykata Lushnje 08.11.2022
SHPALLJE PËR LËVIZJEN PARALELE DHE PRANIIVHN NË SHËRBIMIN CIVIL GJYQESOR NE KATEGORINE SPECIALIST IT 26.10.2022
shpallje njoftim vendi vakant sek.gjyqesor 26.10.2022 26.10.2022