Titulli Publikuar më Veprime
Rregullore IT Gjykata e Rrethit Gjyqesor Permet . E perditesuar.
Rregullore IT Gjykata e Rrethit Gjyqesor Permet.
Rregullore per menaxhimin aktiv te ceshtjeve.E Perditesuar.
Rregullore per menaxhimin aktiv te ceshtjeve.
Rregulloria per detyrat e Menaxhereve te GMC.E Perditesuar.
Rregulloria per detyrat e Menaxhereve te GMC.
Kodi i Etikes . 11.01.2018
Kodi i Etikes se Gjykates Rrethit Gjyqesor Permet.
Rregullore Per Organizimin dhe Funksionimin e Administrates Gjyqesore .. 15.11.2018
Rregullore Per Sigurimin e Godines ,Rruajtjen e Rrendit te Brendeshem .. 15.11.2018
Rregullore Per Sigurimin e Godines ,Rruajtjen e Rrendit te Brendeshem Dhe disiplina e Hyrje Daljeve
Rregullore Per Perpunimin ,Ruajtjen dhe sigurimin e te Dhenave Personale. 15.11.2018
Rregullore Per Perpunimin ,Ruajtjen dhe sigurimin e te Dhenave Personale.
Rregullore Per Organizimin dhe Funksionimin e Administrates Gjyqesore . 15.11.2018
Rregullore Per Organizimin dhe Funksionimin e Administrates Gjyqesore Te Gjykates se Rrethit Gjyqesor Permet.
Rregullore per per Sigurimin e Godines ,Ruajtjen e Rendit te Brendeshem . 15.11.2018
Rregullore per per Sigurimin e Godines ,Ruajtjen e Rendit te Brendeshem dhe Disiplinimin e Hyrje Daljeve ne Gjykaten e Rrethit Gjyqesor Permet.
Rregullore per detyrat e Menaxhereve GMS , te Gjykates se Rrethit Gjyqesor Permet. 15.11.2018
Rregullore per detyrat e Menaxhereve GMS , te Gjykates se Rrethit Gjyqesor Permet.