Të nderuar lexues!

Na lejoni t'ju urojmë mirëseardhjen në faqen zyrtare  të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Permet, një nder gjykatat  e shkallës së parë. 

Ne rubriken Pasqyra e Shtypit ju do te gjeni njoftime te kesaj Gjykate si Programin e Trasparences dhe formularet e kerkeses per transparencen.

Në këtë faqe Ju do të gjeni të gjithë informacionin e nevojshëm mbi gjykatën, strukturën, shërbimet si dhe çdo informacion tjetër të dobishëm për zhvillimin e gjykimeve. 

Orari i shërbimit :  

E HËNË – E PREMTE   ORA  08.00 - 16.00

 

Tel/Fax 081323500,081322445

 

 

 Koordinator për të drejtën e informimit

Koordinatori për të drejtën e informimit i Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Permet.

Robert  Graci

Email:        Robert.graci@gjykata.gov.al

Tel/Fax      081322445

Adresa:     Ruga “Meleq Gosnishti” Permet 

Orari:        E Hënë - E premte 08:00 - 16:00

    

Ju faleminderit!

Gjykata e Rrethit Gjyqësor Permet.

 

Në linkun e mëposhtëm do të mund të njiheni me: "Planin Strategjik të Komunikimit për Sistemin Gjyqësor” dhe Rregulloren “Për komunikimin e Këshillit të Lartë Gjyqësor me median”.

 

http://klgj.al/kontakt-media/